גילוי נאות

 גילוי נאות לסוכן בטוח

 

 1.אני  ישי חוף  ת.ז. 051441160  עוסק בשיווק פנסיוני במעמד עוסק מורשה.

2.אני סוכן פנסיוני בעל רישיון מטעם משרד האוצר ולא יועץ פנסיוני.

3.עיקר עבודתי מתבצעת מול הגופים הרשומים למטה.

4.קיימים חברות בטוח ובתי השקעות אחרים איתם אני לא נמצא בקשרים עסקיים.

5.ביכולתו של הלקוח לבחור כל חלופה שירצה בה.

6.ביכולתו של הלקוח לשנות את בחירתו בכפוף להוראות החוק.

7.בהתאם לחוק הפקוח על שירותים פיננסים התשס"ה - 2005  השיווק הוא חד פעמי בלבד ולא מתמשך.

 

על פי חוק הפיקוח על הבטוח אני מצהיר כי אני בעל רישיון סוכן בטוח מס'   051441160 ומשווק מוצרים שונים .   יש לי זיקה לגופים המוסדיים ולבתי ההשקעות בחברות שלהלן:

מגדל בטוח, מגדל מקפת פנסיה וגמל,  מנורה מבטחים בטוח, מנורה מבטחים פנסיה וגמל, הראל בטוח , הראל פנסיה וגמל, כלל בטוח, כלל פנסיה וגמל, הכשרה בטוח,  הפניקס בטוח, הפניקס פנסיה,    אילון בטוח,   ילין לפידות,   אלטשולר שחם,    פסגות,   מיטב דש.

 

 

שמירת סודיות

 

אני ישי חוף  מס' זהות 051441160  מתחייב בזאת לשמור בסוד מידע שמסר לי הלקוח במסגרת ולצורך תהליך השיווק לרבות מסמכים שהועברו לרשותי  ואת תוכנם.   

ישי חוף - הגעתם לחוף מבטחים

בניית אתר - קידום פלוס

ישי חוף   |   אימייל: hoff@netvision.net.il   |   ת.ד. 1235 כפר סבא 4411102   |   טל:   052-3270499  | פקס :  09-7439946

ישי חוף   |   אימייל: hoff@netvision.net.il

ת.ד. 1235 כפר סבא 4411102   |   טל:   052-3270499

ישי חוף

אימייל: hoff@netvision.net.il

ת.ד. 1235 כפר סבא 4411102

טל:   052-3270499