האם באמת צריך להעלות את גיל הפרישה לפנסיה​

בעת האחרונה אנו שומעים מכל עבר את הטענה כי "אין מנוס מהעלאת גיל הפרישה לפנסיה." טענה זאת נשמעת, בעיקר, מכיוון שר האוצר ואנשי משרדו. בפורום הכלכלי המכונה "פורום קיסריה" נאמרו דברים בסגנון זה ע"י שר האוצר מר יובל שטייניץ ונראה כי משרד האוצר מכין את הציבור לעוד גזירה. אין זה סוד כי משרד האוצר רוצה להעלות את גיל הפרישה של הנשים לגיל 67 ולהשוות אותו לגיל הפרישה של הגברים. גישה זאת של משרד האוצר באה על רקע הודעתו של המפקח על הביטוח, מר עודד שריג, על ביטול הבטחת מקדם הקצבה בביטוחי המנהלים ובמקביל לכך עדכון לוחות התמותה של קרנות הפנסיה עקב הגידול בתוחלת החיים.

 

      קיים היגיון כלכלי בהעלאת גיל הפרישה ,כי הרי אנו חיים  יותר מהדורות הקודמים . לעובדה זאת יש שתי השפעות מהותיות על החברה שלנו, והן:

 

  1. פרק הזמן בו נצטרך לחיות על החסכונות שלנו לאחר הפרישה מהעבודה הולך ועולה.
  2. שינוי היחס בין מספר הפנסיונרים לבין הצעירים אשר ,בעקיפין, מפרנסים אותם.

 

במרבית העולם המערבי היום היחס הוא של 4 לכל פנסיונר והוא יעלה בקרוב ל-3 לכל פנסיונר. מצב זה מביא את העולם המערבי  ואת מדינת ישראל לבחון את האפשרות של העלאת גיל הפרישה. אבל חשוב להדגיש כי מדינת ישראל היא מהראשונות שהעלתה את גיל הפרישה עוד בשנת 2003 ל-64 לנשים ול-67 לגברים וגיל זה הוא מהגבוהים במדינות ה- OECD . למעשה רק בנורבגיה גיל הפרישה של הגברים זהה לזה של ישראל ולמען ההגינות נציין שגיל הפרישה של הנשים בנורבגיה גם הוא עומד על 67.

 

השאלה אם יש צורך להעלות את גיל הפרישה כבר עכשיו נדונה בפורומים שונים של מומחים ורובם סבורים כי אין צורך בזה לפחות בעשר השנים הקרובות. נקודה חשובה נוספת היא כי מדינת ישראל מטילה את הנטל כתוצאה מהתארכות תוחלת החיים על הציבור עצמו. המדינה יכולה להעלות את שיעור האג"ח המבטיחות תשואה המונפקות לקרנות הפנסיה מ-30% שזה המצב היום ל-40%. כך יחולק הנטל גם על המדינה. המדינה צריכה לקחת בחשבון כי היום שיעור הבלתי מועסקים בגילאים שבין 55 ל-65 עומד על 37% !! צריך לדאוג לחלק זה של האוכלוסייה לתעסוקה כדי שיוכלו להמשיך ולהגדיל את החיסכון הפנסיוני שלהם. העלאת גיל הפרישה אינו מחויב המציאות בשלב זה.

 

   בנוסף לנ"ל השאלה בדבר הצורך להעלות את גיל הפרישה היא שאלה חברתית-ערכית ולא שאלה כלכלית בלבד. היום היחסים בין האזרח למדינת ישראל עברו הפרטה מסיבית של האחריות. כך עיקר האחריות של המדינה הופכת להיות האחריות של האזרחים. האזרח נמצא היום לבדו מול המצב שבו חייו הופכים לשעות עבודה והוא לא יוכל לפרוש ולצרוך בגיל הזקנה. אנו צריכים לשאול את עצמנו איך אנו רוצים לראות את החברה בישראל שבה אנשים חיים , עובדים ומגיעים לגיל הפרישה בכבוד. בישראל ,בינתיים, לא מתקיים דיון בשאלה זאת בכלל ולכן דנים בשאלה הכלכלית בלבד. כל עוד מדינת ישראל לא מקיימת דיון מעמיק בשאלה הערכית-חברתית השאלה כלכלית היא שתקבע וכך נגיע למצב בו אנשים לא יוכל לפרוש כלל .ואיך היינו אומרים פעם? ותחשבו על זה...

 

ישי חוף - הגעתם לחוף מבטחים

בניית אתר - קידום פלוס

ישי חוף   |   אימייל: hoff@netvision.net.il   |   ת.ד. 1235 כפר סבא 4411102   |   טל:   052-3270499  | פקס :  09-7439946

ישי חוף   |   אימייל: hoff@netvision.net.il

ת.ד. 1235 כפר סבא 4411102   |   טל:   052-3270499

ישי חוף

אימייל: hoff@netvision.net.il

ת.ד. 1235 כפר סבא 4411102

טל:   052-3270499