מה אנחנו יודעים על הפנסיה שלנו או מילון מונחי פנסיה

הנכס הכי גדול אשר אדם צובר במשך שנות עבודתו הוא החיסכון בקרן פנסיה.
מה אנחנו יודעים על הפנסיה שלנו? בדרך כלל מעט מאוד.
מרבית השכירים בישראל שיש להם קרן פנסיה הצטרפו אליה דרך מקום עבודתם ואינם מתעניינים בנושא יותר.
ציבור העצמאיים ברובו הגדול אינו מבוטח בקרנות הפנסיה ולכן גם הוא לא מעורב בנושא.
עם הרפורמה העוברת על שוק הפנסיה ננסה להבהיר כמה מושגים חשובים בנושא.

 

קרן פנסיה ותיקה בהסדר

קרן פנסיה שנוסדה לפני 1.1.1995 אשר צורפה להסדר קרנות הפנסיה שנעשה בשנת 2003 עקב גירעון אקטוארי שהיה בה. רובן היו קרנות של ההסתדרות, כגון: מבטחים, מקפת וקרן גמלאות מרכזית, סגורות מיום 1.1.1995 לכניסה של מבוטחים חדשים. לקרנות אלה מובטחת תמיכה של המדינה והן נמצאות תחת ניהול של מנהל הממונה מטעם משרד האוצר.
קרנות אלו מעניקות פנסיה מקיפה הנותנת פנסיית זקנה, נכות ושארים.

 

פנסיה תקציבית

שיטת פנסיה שהייתה נהוגה אצל עובדי המדינה, רשויות מקומיות וחברות ממשלתיות מסויימות.
זאת למעשה קרן הנותנת זכויות פנסיה ואין בה הפרשות של העובד מתוך השכר.
הפנסיה מובטחת לעובדים עקב התחייבות של המדינה והרשויות המקומיות להפריש מתוך התקציב שלהם לצורך תשלומי הפנסיה.
על-פי הסדר של פנסיה תקציבית העובד זכאי לקבל פנסיית זקנה, נכות ושאירים.
החל מ-1.1.2002 לא מצרפים יותר עובדים חדשים להסדר של פנסיה תקציבית.

 

אולי יעניין אתכם לקרוא גם על -  יציאה לפנסיה ואיך אפשר לשמור על כספי הפנסיה

 

 

פנסיית יסוד

שיטת פנסיה המעניקה למבוטח פנסיית זקנה בלבד ללא כיסויים של נכות ושארים.
בעבר היו מבוטחים שהיה להם פנסיית יסוד במסגרת קרנות הפנסיה הותיקות שבהסדר.
היום מתיר האוצר לפתוח קרנות חדשות המעניקות פנסיית יסוד.
בקרן זאת אין תקרת שכר מבוטח לכן הן גם מכונות בשם "קרנות פנסיה משלימה”.
לקרנות אלו אין תמיכה של המדינה ע"י הנפקת אג"ח מיועדות.

 

קרן פנסיה חדשה (פניסה צוברת)

קרן פנסיה שהוקמה אחרי 1.1.1995 אשר פועלת על-פי איזון אקטוארי.
בקרנות אלו לא צוברים זכויות אלא צוברים כסף אשר מתוך סכום הצבירה האישית של כל מבוטח נגזר לו סכום הפנסיה שיקבל, לכן הן נקראות גם "קרן פנסיה צוברת”.
לקרנות אלה מבוצעות הפרשות של כספי עובד וכספי מעביד.
המדינה מסבסדת 30% מהכספים הנצברים בקרנות אלו על-ידי הנפקת אג"ח מיועדות שאינן נסחרות בבורסה ומובטחת בהן תשואה של 4.86%.
קרנות אלו מעניקות גם הן פנסיה מקיפה הנותנת כיסוי למקרה של פרישה(פנסיית זקנה), נכות ושאירים.

 

מקדם המרה

חישוב פנסיית הזקנה נעשה על-ידי חלוקה של יתרת סכום הכסף שנצבר בקרן הפנסיה במקדם המרה.
התוצאה של חלוקה זאת תיתן את גובה הפנסיה החודשית שיקבל המבוטח.
המקדם מחושב בהתאם לגיל המבוטח, שנת הלידה שלו ומצבו המשפחתי בעת פרישה לגמלאות.

מגבלת שכר מבוטח

מגבלה זאת קיימת בקרנות החדשות המסובסדות חלקית ע"י המדינה.
כדי לא להכביד על המדינה בסבסוד ניתן לבצע הפרשות הן על כספי עובד והן על כספי מעביד עד לתקרה שלא תעלה על 20.5% מפעמיים השכר הממוצע במשק.
נכון להיום שכר של כ- 15,000 ₪ לחודש.
 

לכל מידע נוסף היכנסו אל - תכנון פרישה עם שקט נפשי

דמי גמולים

אלה הם התשלומים של המעביד ושל העובד לקרן הפנסיה.
התמהיל המקובל הוא: 5.5% משכר העובד לתגמולים, 6% הפרשת המעביד לתגמולים + 6% הפרשת המעביד לפיצויי פיטורין.
ניתן להגדיל את הפרשת העובד לתגמולים עד 7% ואת הפרשת המעביד לתגמולים עד 7.5% .

 

איזון אקטוארי

מונח זה דומה למאזן חשבונאי שבו מוצגים נכסי הקרן מצד אחד, מול ההתחייבויות שלה, מצד שני.
צד החובה מבוסס על ההתחייבות של קרן הפנסיה לתשלומי פנסיה לפנסיונרים ותשלומים לשאירים ו/או למקרי נכות למבוטחים.
חישוב זה מבוסס על-פי תוחלת החיים של המבוטחים והפנסיונרים ועל-פי הנחות של ריבית.
צד הזכות הוא התשלומים העתידיים של הקרן כתוצאה מהפרשות של עובדים ומעבידים ונכסים נוספים שיש לקרן.
על-פי הוראות האוצר הקרנות מחויבות לשמור על איזון אקטוארי כל שנה כך שההתחייבויות לא יהיו גבוהות מהנכסים. האוצר בודק זאת ומפעיל במידת הצורך מנגנון שישמור על האיזון האקטוארי במשך כל הזמן. 

 

מבוטח

כל אדם שיש לו יתרת כסף הצבורה בקרן הפנסיה והוא אינו פנסיונר.
קיימים שני סוגים של מבוטחים: מבוטח פעיל (או עמית פעיל) – מי שמפריש לקרן הפנסיה באופן שוטף.
מבוטח לא פעיל (או עמית לא פעיל) – מי שביצע הפרשות בעבר והפסיק להפריש לקרן הפנסיה אבל לא משך כל סכום מתוך היתרה הצבורה.

 

אירוע מזכה

אירוע המזכה את המבוטח או את שאיריו בקבלת תשלומים מקרן הפנסיה.
האירועים הם: פנסיית זקנה – המועד בו הגיע המבוטח לגיל הפרישה (64 לאישה ו-67 לגבר).
פנסיית נכות – משולמת למבוטח פעיל שלא הגיע לגיל הפרישה בהתאם למצבו הרפואי כפי שיקבע רופא מטעם קרן הפנסיה.
פנסיית שאירים – משולמת לשאריו של פנסיונר שנפטר או של מבוטח פעיל שנפטר.

 

היוון הפנסיה

זו אפשרות הניתנת למבוטח למשוך את סכום הכסף שנצבר בקרן בתשלום חד- פעמי ולא בקצבה חודשית.
בקרנות הפנסיה הותיקות ובקרנות החדשות המסובסדות ע"י המדינה ניתן להוון רק 25% מהפנסיה הצפויה לתקופה של עד 5 שנים.
באותה תקופה מוקטן סכום הקצבה החודשית בהתאם.

 

אני מקווה שהמונחים שהוסברו לעיל יעזרו לכל מי שלא מתמצא בנושא להבין קצת יותר.

 

לקביעת פגישת הכרות ללא עלות - לחצו כאן

 

ישי חוף - הגעתם לחוף מבטחים

בניית אתר - קידום פלוס

ישי חוף   |   אימייל: hoff@netvision.net.il   |   ת.ד. 1235 כפר סבא 4411102   |   טל:   052-3270499  | פקס :  09-7439946

ישי חוף   |   אימייל: hoff@netvision.net.il

ת.ד. 1235 כפר סבא 4411102   |   טל:   052-3270499

ישי חוף

אימייל: hoff@netvision.net.il

ת.ד. 1235 כפר סבא 4411102

טל:   052-3270499