מקדם הקצבה בקרן הפנסיה ובביטוחי חיים​

אנו שומעים רבות על מושג הנקרא מקדם הקצבה. בימים אלה פרץ מושג זה לתודעת הציבור  עם הודעתו (יש אומרים הודעה דרמטית) של הממונה על שוק ההון והביטוח, פרופ' עודד שריג, אשר הודיע כי החל משנת 2013 לא יוכלו חברות הביטוח להבטיח למבוטחים את מקדם הקצבה. נסביר בקצרה את המושג הזה שהוא חשוב לכל חוסך במוצר פנסיוני.

מקדם הקצבה הוא מספר המחושב באופן אקטוארי והוא מבטא את היחס בין סכום החיסכון שצבר המבוטח לגיל הפרישה לבין הקצבה החודשית שיקבל המבוטח. מקדם הקצבה הוא הגורם החשוב לפיו נקבע כמה פנסיה חודשית יקבל המבוטח עבור הכסף שחסך. לשם המחשה: אם מקדם הקצבה הוא 200 והחיסכון שנצבר הוא 1,000,000 ₪  מחלקים את סכום החיסכון במקדם הקצבה והמבוטח יקבל קצבה חודשית של 5,000 ₪ .

 

כיצד נקבע מקדם הקצבה?

 

מקדם הקצבה מחושב אקטוארית ומתבסס על הנחות של תוחלת החיים הצפויה ושל גובה הריבית הצפויה. בנוסף לשני גורמים אלה שהם כלליים לכל האוכלוסייה נלקחים בחשבון גם גורמים נוספים והם: מין המבוטח(יש הבדלים בתוחלת החיים בין גבר לאישה), שנת לידה ומסלול הפרישה שבחר המבוטח.

 

איזה סוגים של מקדמי קצבה קיימים ?

 

הגורמים החשובים ביותר המשפיעים על מקדם הקצבה הם תוחלת החיים והריבית. היות ותוחלת החיים הולכת ועולה וגם הריבית לא ידועה (ובשנים האחרונות היא רק יורדת) הרי מקדם הקצבה צריך לעלות אף הוא. כאמור מקדם קצבה גבוה יותר מקטין את סכום הפנסיה החודשית שיקבל המבוטח. באופן בסיסי ישנם שני סוגים של מקדמי קצבה: "מקדם קצבה מובטח" ו"מקדם קצבה לא מובטח". בנוסף קיימים בשוק הביטוח שני סוגי ביניים של מקדמי קצבה. נבהיר את המושגים להלן:

 

מקדם קצבה מובטח: מקדם בו מובטחים שני הפרמטרים של תוחלת החיים ושל הריבית. מקדם קצבה מובטח פירושו כי המקדם שנמסר למבוטח בעת הצטרפותו לתכנית הפנסיה או הביטוח זהה למקדם לפיו תבוצע ההמרה בעת הפרישה.

מקדם קצבה לא מובטח: זהו מקדם הנתון לשינויים במהלך תקופת הביטוח עד ליום הפרישה. זאת עקב שינויים בתוחלת החיים ובריבית. אי לכך, מקדם הקצבה ייקבע בעת הפרישה.

בנוסף לנ"ל קיימים שני סוגי מקדמי קצבה המובטחים חלקית:

מקדם המבטיח את תוחלת החיים אך נתון לשינויים עקב שינויים בריבית. וכן מקדם המבטיח את הריבית אך נתון לשינויים עקב תוחלת החיים.

 

המצב עד עתה הוא כי בקרנות הפנסיה לא היו בעבר ואין גם היום מקדמי קצבה מובטחים. לעומת זאת, בחברות הביטוח היו מקדמים מובטחים בצורות שונות בפוליסות שתחילת תקופת הביטוח שלהן לפני 1.7.2001 . בפוליסות שנמכרו לאחר 1.7.2001 הציעו חברות הביטוח הבטחה של מקדם קצבה אולם נדגיש כי ההבטחה הזאת עלתה כסף למבוטח בצורה של דמי ניהול גבוהים מאוד. בנוסף ההבטחה ניתנה בכפוף למספר תנאים, כגון; התמדה בחיסכון באותה תכנית במשך 25 שנים לפחות, ורק למסלול פרישה מסוים ואם המבוטח רצה לשנות אז אין הבטחת מקדם, ותנאים נוספים.

 

חברות הביטוח השתמשו במקדם הקצבה המובטח כדי לשווק את הפוליסות שלהן וטענו שזה יתרון חשוב על פני קרנות הפנסיה. טענה זאת לא בהכרח נכונה, משום שהעלות שמשלם המבוטח עבור הבטחת מקדם הקצבה פוגעת בסכום החיסכון הפנסיוני כך שלמעשה אין כאן יתרון ממשי.

 

כדי להשוות בין שני המוצרים הללו הוציא הממונה על שוק ההון את ההוראה כי החל מינואר 2013 לא יוכלו חברות הביטוח להציע תכניות ביטוח בהן תהיה הבטחה של מקדם הקצבה. כך יוכל הלקוח להשוות בקלות בין שני המוצרים ולהחליט מה טוב יותר עבורו.

 

עד כאן בקצרה על מושג מקדם הקצבה, שאנו עתידים לשמוע עליו בתקשורת עוד הרבה.

 

ישי חוף - הגעתם לחוף מבטחים

בניית אתר - קידום פלוס

ישי חוף   |   אימייל: hoff@netvision.net.il   |   ת.ד. 1235 כפר סבא 4411102   |   טל:   052-3270499  | פקס :  09-7439946

ישי חוף   |   אימייל: hoff@netvision.net.il

ת.ד. 1235 כפר סבא 4411102   |   טל:   052-3270499

ישי חוף

אימייל: hoff@netvision.net.il

ת.ד. 1235 כפר סבא 4411102

טל:   052-3270499