שוק הפנסיה לאן ?

מי שעוקב אחר המתרחש בעת האחרונה בשוק הפנסיוני מגלה כי אני נמצאים בצומת דרכים מאוד חשובה ומעניינת. מתרחשים שינויים מאוד מהותיים אך לא כולם מסכימים על הכיוון שאליו צועד שוק הפנסיה.
יש מי שסבורים כי למרות שינויים רגולטוריים רבים, קרנות הפנסיה יהיו בסופו של התהליך שחקן מרכזי בשוק הפנסיוני. המבחן של קרנות הפנסיה יהיה מבחן של יצירת תשואות טובות יותר לאורך זמן תוך התאמה שלהן למסלול החיים של החוסך בהן.

עם פרסום התקנה של המפקח על הביטוח בנושא מקדם הקצבה, מתבהר כי החל מינואר 2013 המרווח של חברות הביטוח בתחום הפנסיוני נשחק.
חברות הביטוח יהיו צריכות להתארגן בהתאם לכך. בנוסף, היום מתרכזים בתכנון המסלול של קרן פנסיה, אולם במחזור חייו של האדם ישנם תרחישים נוספים שאנו לא לוקחים אותם בחשבון.

מצב של סיעוד, של מחלות קשות, של מוות ותרחישים שונים שיכולים לקרות במהלך חייו של החוסך.
כאן צריך היועץ הפנסיוני לחשוב על תרחישים אלה, תפקידם של יצרני הפנסיה הוא להגן על הלקוח במהלך תקופת עבודתו לצורך העברת הכספים לתקופה שלאחר יציאה לפנסיה והפסקת עבודה.
שוק הפנסיה עומד היום לפני אתגרים של התארכות תוחלת החיים, סביבת ריבית נמוכה, שוק הון מאוד תנודתי, שינויי חקיקה ונטייה של הציבור לבצע משיכה של כספים מתוך קרן הפנסיה.

שינויי החקיקה האחרונים הם טובים ללקוחות, טובים ליצרנים וטובים ליועצים.

 

שינוי החקיקיה בנושאי שוק הפניסה וקרנות הפנסיה
 

השקיפות העומדת בבסיס של השינויים הללו היא חיובית וטובה לענף הפנסיה.
הלקוח יכול לדעת טוב יותר מהם התנאים הפנסיוניים שלו וכך הוא יפעל מוקדם יותר.
מטרת החקיקה היא לשנות את ההתנהגות של הלקוחות כך שבסוף הדרך תהיה ללקוחות קרן פנסיה ראויה יותר.

ההתערבות של הרגולטור בנושא מקדם הקצבה היא למעשה מהלך נכון.
יש הסבורים כי היצרנים היו עושים את המהלך הזה בעצמם, גם ללא התערבות הרגולטור, וזאת עקב התארכות תוחלת החיים.
ההודעה של המפקח רק הקדימה את התהליך.
בסופו של דבר, סבורים כל המומחים בענף הפנסיה, ביטוח מנהלים וביטוחי הפנסיה השונים לא ייעלמו, אלא השוק יגיע ליחס נכון יותר בין המוצרים כאשר לקרנות הפנסיה יהיה משקל מרכזי וחשוב יותר בשוק הפנסיה.

נושא של הניוד בין היצרנים השונים, מהניסיון שהצטבר עד עתה אנו רואים כי הלקוחות אינם עוברים במהירות מיצרן אחד לשני.
הלקוחות מבינים כי הכספים מושקעים לטווח ארוך, הבעיה בה מתחבטים כולם היא כיצד לייצר ללקוח תשואות לאורך זמן. על שאלה חשובה זאת יהיה חייב שוק הפנסיה לתת תשובות.

 

 

ישי חוף - הגעתם לחוף מבטחים

בניית אתר - קידום פלוס

ישי חוף   |   אימייל: hoff@netvision.net.il   |   ת.ד. 1235 כפר סבא 4411102   |   טל:   052-3270499  | פקס :  09-7439946

ישי חוף   |   אימייל: hoff@netvision.net.il

ת.ד. 1235 כפר סבא 4411102   |   טל:   052-3270499

ישי חוף

אימייל: hoff@netvision.net.il

ת.ד. 1235 כפר סבא 4411102

טל:   052-3270499